Klarowna informacja odnośnie budżetu jednostek administracyjnych dostępna dla każdego obywatela

Celem projektu jest przedstawienie w zrozumiały dla każdego obywatela, ikonograficzny sposób struktury dochodów i wydatków publicznych, w tym prezentacja nominalnej kwoty partycypacji mieszkańca w budżecie, edukowanie oraz komunikowanie z obywatelami w zakresie działania i finansowania JST. Portal umożliwia prowadzenie obywatelskiej kontroli w postaci jawnego wglądu w strukturę dysponowania środkami publicznymi, uwzględniając szczegółową prezentację inwestycji prowadzonych z środków publicznych oraz sposobu rozdysponowania funduszy europejskich.

Dołącz do projektu >>

Inwestycje

AKTUALNOŚCI