Liczba podatników: 630 000

Liczba mieszkańców: 761 920

Suma dochodów: 5 613 241 157 zł

Możliwe dochody: 5 983 770 986 zł

Suma wydatków: 6 016 140 872 zł

W roku głównymi źródłami dochodów Gminy Miejskiej Kraków są:

Podatki lokalne i opłaty

839 288 000 zł
14,95% dochodu

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej

293 000 000 zł
5,22% dochodu

Dochody z mienia

237 037 000 zł
4,22% dochodu

Subwencje i dotacje

1 509 121 139 zł
26,89% dochodu

Źródła zagraniczne

347 111 654 zł
6,18% dochodu

Pozostałe

462 173 114 zł
8,23% dochodu
4500,00
Twój (dzienny / miesięczny / roczny) wkład do budżetu:
Dyspozycja moich podatków
Wydatki ogólne

Lokalny transport zbiorowy

9,34% wpływu z podatków
561 997 270 zł
9,34% wydatków

Drogi publiczne i wewnętrzne

10,85% wpływu z podatków
652 584 310 zł
10,85% wydatków

Działalność badawczo-rozwojowa

00,00% wpływu z podatków
144 190 zł
00,00% wydatków

Pozostałe

1,63% wpływu z podatków
98 082 394 zł
1,63% wydatków

Transport i łączność

21,82% wpływu z podatków
1 312 808 164 zł
21,82% wydatków

Wychowanie przedszkolne

5,44% wpływu z podatków
327 384 809 zł
5,44% wydatków

Szkoły podstawowe

6,95% wpływu z podatków
418 216 237 zł
6,95% wydatków

Gimnazja

00,99% wpływu z podatków
59 553 436 zł
00,99% wydatków

Szkoły ponadgimnazjalne

5,16% wpływu z podatków
310 577 365 zł
5,16% wydatków

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

00,06% wpływu z podatków
3 624 600 zł
00,06% wydatków

Specjalna organizacja nauki i metod pracy

1,00% wpływu z podatków
60 231 200 zł
1,00% wydatków

Kształcenie ustawiczne i doskonalenie nauczycieli

00,18% wpływu z podatków
10 866 151 zł
00,18% wydatków

Dowożenie uczniów do szkół

00,13% wpływu z podatków
8 000 000 zł
00,13% wydatków

Stołówki szkolne i przedszkolne

00,83% wpływu z podatków
50 006 500 zł
00,83% wydatków

Pozostałe

1,81% wpływu z podatków
109 135 883 zł
1,81% wydatków

Oświata i wychowanie

22,57% wpływu z podatków
1 357 596 181 zł
22,57% wydatków

Placówki ochrony zdrowia

00,60% wpływu z podatków
35 935 286 zł
00,60% wydatków

Ratownictwo medyczne

00,00% wpływu z podatków
109 700 zł
00,00% wydatków

Polityka prozdrowotna

00,18% wpływu z podatków
11 089 953 zł
00,18% wydatków

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

00,40% wpływu z podatków
24 000 000 zł
00,40% wydatków

Izby wytrzeźwień

00,07% wpływu z podatków
4 033 259 zł
00,07% wydatków

Pozostałe

00,01% wpływu z podatków
476 091 zł
00,01% wydatków

Ochrona zdrowia

1,26% wpływu z podatków
75 644 289 zł
1,26% wydatków

Ośrodki pomocy społecznej

4,30% wpływu z podatków
258 898 670 zł
4,30% wydatków

Świadczenia rodzinne

00,59% wpływu z podatków
35 694 048 zł
00,59% wydatków

Dodatki mieszkaniowe

00,25% wpływu z podatków
15 100 000 zł
00,25% wydatków

Pomoc w zakresie dożywiania

00,30% wpływu z podatków
18 273 908 zł
00,30% wydatków

Pomoc niepełnosprawnym

00,10% wpływu z podatków
6 288 035 zł
00,10% wydatków

Powiatowe urzędy pracy

00,32% wpływu z podatków
19 000 000 zł
00,32% wydatków

Pomoc dla cudzoziemców i repatriantów

00,01% wpływu z podatków
402 477 zł
00,01% wydatków

Pozostałe

00,37% wpływu z podatków
22 445 567 zł
00,37% wydatków

Pomoc społeczna

6,25% wpływu z podatków
376 102 705 zł
6,25% wydatków

Świetlice i pomoc materialna dla uczniów

00,53% wpływu z podatków
31 837 700 zł
00,53% wydatków

Ośrodki szkolno-wychowawcze

2,55% wpływu z podatków
153 345 362 zł
2,55% wydatków

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

00,03% wpływu z podatków
2 071 800 zł
00,03% wydatków

Poradnie psychologiczno-społeczne

00,41% wpływu z podatków
24 950 200 zł
00,41% wydatków

Kolonie i obozy

00,05% wpływu z podatków
2 897 900 zł
00,05% wydatków

Pozostałe

00,21% wpływu z podatków
12 829 600 zł
00,21% wydatków

Edukacyjna opieka wychowawcza

3,79% wpływu z podatków
227 932 562 zł
3,79% wydatków

Rodzina

8,93% wpływu z podatków
537 206 949 zł
8,93% wydatków

Gospodarka mieszkaniowa

3,82% wpływu z podatków
229 984 870 zł
3,82% wydatków

Utrzymanie porządku i czystości

5,55% wpływu z podatków
333 754 530 zł
5,55% wydatków

Utrzymanie zieleni

1,44% wpływu z podatków
86 653 806 zł
1,44% wydatków

Ochrona powietrza atmosferycznego

00,97% wpływu z podatków
58 637 878 zł
00,97% wydatków

Schroniska dla zwierząt

00,09% wpływu z podatków
5 666 154 zł
00,09% wydatków

Gospodarka ściekowa oraz ochrona gleb i wód

00,22% wpływu z podatków
13 042 200 zł
00,22% wydatków

Oświetlenie miasta

00,52% wpływu z podatków
31 284 900 zł
00,52% wydatków

Pozostałe

1,92% wpływu z podatków
115 316 642 zł
1,92% wydatków

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10,71% wpływu z podatków
644 356 110 zł
10,71% wydatków

Zagospodarowanie przestrzeni

00,44% wpływu z podatków
26 460 403 zł
00,44% wydatków

Nadzór budowlany

00,07% wpływu z podatków
3 980 650 zł
00,07% wydatków

Cmentarze

00,14% wpływu z podatków
8 412 291 zł
00,14% wydatków

Pozostałe

00,00% wpływu z podatków
100 658 zł
00,00% wydatków

Działalność usługowa

00,65% wpływu z podatków
38 954 002 zł
00,65% wydatków

Teatry

00,68% wpływu z podatków
40 674 288 zł
00,68% wydatków

Ochrona zabytków

00,43% wpływu z podatków
25 733 924 zł
00,43% wydatków

Muzea i centra kultury

1,08% wpływu z podatków
65 171 425 zł
1,08% wydatków

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

00,17% wpływu z podatków
10 084 700 zł
00,17% wydatków

Biblioteki

00,39% wpływu z podatków
23 708 500 zł
00,39% wydatków

Miejskie ośrodki kultury

00,67% wpływu z podatków
40 155 871 zł
00,67% wydatków

Pozostałe instytucje kultury

00,64% wpływu z podatków
38 272 475 zł
00,64% wydatków

Pozostałe

00,60% wpływu z podatków
36 208 612 zł
00,60% wydatków

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4,65% wpływu z podatków
280 009 795 zł
4,65% wydatków

Obsługa długu publicznego

2,16% wpływu z podatków
130 081 921 zł
2,16% wydatków

Rezerwy ogólne i celowe

00,68% wpływu z podatków
40 834 952 zł
00,68% wydatków

Pozostałe

1,54% wpływu z podatków
92 383 724 zł
1,54% wydatków

Rozliczenia finansowe

4,38% wpływu z podatków
263 300 597 zł
4,38% wydatków

Straż pożarna

00,85% wpływu z podatków
51 000 280 zł
00,85% wydatków

Straż miejska

00,87% wpływu z podatków
52 376 068 zł
00,87% wydatków

Dofinansowanie działań policji

00,02% wpływu z podatków
964 000 zł
00,02% wydatków

Pozostałe

00,09% wpływu z podatków
5 164 150 zł
00,09% wydatków

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1,82% wpływu z podatków
109 504 498 zł
1,82% wydatków

Obrona narodowa

00,00% wpływu z podatków
22 500 zł
00,00% wydatków

Zadania w zakresie kultury fizycznej

00,32% wpływu z podatków
19 005 271 zł
00,32% wydatków

Obiekty sportowe

1,94% wpływu z podatków
116 548 383 zł
1,94% wydatków

Pozostałe

00,25% wpływu z podatków
14 942 841 zł
00,25% wydatków

Kultura fizyczna

2,50% wpływu z podatków
150 496 495 zł
2,50% wydatków

Ogrody zoologiczne

00,21% wpływu z podatków
12 887 222 zł
00,21% wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

00,00% wpływu z podatków
98 627 zł
00,00% wydatków

Leśnictwo

00,03% wpływu z podatków
2 028 200 zł
00,03% wydatków

Wymiar sprawiedliwości

00,03% wpływu z podatków
2 056 000 zł
00,03% wydatków

Jednostki samorządowe

5,13% wpływu z podatków
308 805 575 zł
5,13% wydatków

Promocja miasta

00,28% wpływu z podatków
16 712 737 zł
00,28% wydatków

Kwalifikacja wojskowa

00,00% wpływu z podatków
155 000 zł
00,00% wydatków

Pozostałe

1,15% wpływu z podatków
69 344 284 zł
1,15% wydatków

Administracja publiczna

6,57% wpływu z podatków
395 017 596 zł
6,57% wydatków

Naczelne organy władzy państwowej

00,00% wpływu z podatków
133 510 zł
00,00% wydatków

Inwestycje

×

Aktualności