Liczba podatników: 630 000

Liczba mieszkańców: 761 920

Suma dochodów: 5 613 241 157 zł

Możliwe dochody: 5 983 770 986 zł

Suma wydatków: 6 016 140 872 zł

W roku głównymi źródłami dochodów Gminy Miejskiej Kraków są:

Podatki lokalne i opłaty

839 288 000 zł
14,95% dochodu

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej

293 000 000 zł
5,22% dochodu

Dochody z mienia

237 037 000 zł
4,22% dochodu

Subwencje i dotacje

1 509 121 139 zł
26,89% dochodu

Źródła zagraniczne

347 111 654 zł
6,18% dochodu

Pozostałe

462 173 114 zł
8,23% dochodu
4500,00
Twój (dzienny / miesięczny / roczny) wkład do budżetu:
Dyspozycja moich podatków
Wydatki ogólne

Lokalny transport zbiorowy

9,34% wpływu z podatków
561 997 270 zł
9,34% wydatków

Drogi publiczne i wewnętrzne

10,85% wpływu z podatków
652 584 310 zł
10,85% wydatków

Działalność badawczo-rozwojowa

0,00% wpływu z podatków
144 190 zł
0,00% wydatków

Pozostałe

1,63% wpływu z podatków
98 082 394 zł
1,63% wydatków

Transport i łączność

21,82% wpływu z podatków
1 312 808 164 zł
21,82% wydatków

Wychowanie przedszkolne

5,44% wpływu z podatków
327 384 809 zł
5,44% wydatków

Szkoły podstawowe

6,95% wpływu z podatków
418 216 237 zł
6,95% wydatków

Gimnazja

0,99% wpływu z podatków
59 553 436 zł
0,99% wydatków

Szkoły ponadgimnazjalne

5,16% wpływu z podatków
310 577 365 zł
5,16% wydatków

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

0,06% wpływu z podatków
3 624 600 zł
0,06% wydatków

Specjalna organizacja nauki i metod pracy

1,00% wpływu z podatków
60 231 200 zł
1,00% wydatków

Kształcenie ustawiczne i doskonalenie nauczycieli

0,18% wpływu z podatków
10 866 151 zł
0,18% wydatków

Dowożenie uczniów do szkół

0,13% wpływu z podatków
8 000 000 zł
0,13% wydatków

Stołówki szkolne i przedszkolne

0,83% wpływu z podatków
50 006 500 zł
0,83% wydatków

Pozostałe

1,81% wpływu z podatków
109 135 883 zł
1,81% wydatków

Oświata i wychowanie

22,57% wpływu z podatków
1 357 596 181 zł
22,57% wydatków

Placówki ochrony zdrowia

0,60% wpływu z podatków
35 935 286 zł
0,60% wydatków

Ratownictwo medyczne

0,00% wpływu z podatków
109 700 zł
0,00% wydatków

Polityka prozdrowotna

0,18% wpływu z podatków
11 089 953 zł
0,18% wydatków

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

0,40% wpływu z podatków
24 000 000 zł
0,40% wydatków

Izby wytrzeźwień

0,07% wpływu z podatków
4 033 259 zł
0,07% wydatków

Pozostałe

0,01% wpływu z podatków
476 091 zł
0,01% wydatków

Ochrona zdrowia

1,26% wpływu z podatków
75 644 289 zł
1,26% wydatków

Ośrodki pomocy społecznej

4,30% wpływu z podatków
258 898 670 zł
4,30% wydatków

Świadczenia rodzinne

0,59% wpływu z podatków
35 694 048 zł
0,59% wydatków

Dodatki mieszkaniowe

0,25% wpływu z podatków
15 100 000 zł
0,25% wydatków

Pomoc w zakresie dożywiania

0,30% wpływu z podatków
18 273 908 zł
0,30% wydatków

Pomoc niepełnosprawnym

0,10% wpływu z podatków
6 288 035 zł
0,10% wydatków

Powiatowe urzędy pracy

0,32% wpływu z podatków
19 000 000 zł
0,32% wydatków

Pomoc dla cudzoziemców i repatriantów

0,01% wpływu z podatków
402 477 zł
0,01% wydatków

Pozostałe

0,37% wpływu z podatków
22 445 567 zł
0,37% wydatków

Pomoc społeczna

6,25% wpływu z podatków
376 102 705 zł
6,25% wydatków

Świetlice i pomoc materialna dla uczniów

0,53% wpływu z podatków
31 837 700 zł
0,53% wydatków

Ośrodki szkolno-wychowawcze

2,55% wpływu z podatków
153 345 362 zł
2,55% wydatków

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0,03% wpływu z podatków
2 071 800 zł
0,03% wydatków

Poradnie psychologiczno-społeczne

0,41% wpływu z podatków
24 950 200 zł
0,41% wydatków

Kolonie i obozy

0,05% wpływu z podatków
2 897 900 zł
0,05% wydatków

Pozostałe

0,21% wpływu z podatków
12 829 600 zł
0,21% wydatków

Edukacyjna opieka wychowawcza

3,79% wpływu z podatków
227 932 562 zł
3,79% wydatków

Rodzina

8,93% wpływu z podatków
537 206 949 zł
8,93% wydatków

Gospodarka mieszkaniowa

3,82% wpływu z podatków
229 984 870 zł
3,82% wydatków

Utrzymanie porządku i czystości

5,55% wpływu z podatków
333 754 530 zł
5,55% wydatków

Utrzymanie zieleni

1,44% wpływu z podatków
86 653 806 zł
1,44% wydatków

Ochrona powietrza atmosferycznego

0,97% wpływu z podatków
58 637 878 zł
0,97% wydatków

Schroniska dla zwierząt

0,09% wpływu z podatków
5 666 154 zł
0,09% wydatków

Gospodarka ściekowa oraz ochrona gleb i wód

0,22% wpływu z podatków
13 042 200 zł
0,22% wydatków

Oświetlenie miasta

0,52% wpływu z podatków
31 284 900 zł
0,52% wydatków

Pozostałe

1,92% wpływu z podatków
115 316 642 zł
1,92% wydatków

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10,71% wpływu z podatków
644 356 110 zł
10,71% wydatków

Zagospodarowanie przestrzeni

0,44% wpływu z podatków
26 460 403 zł
0,44% wydatków

Nadzór budowlany

0,07% wpływu z podatków
3 980 650 zł
0,07% wydatków

Cmentarze

0,14% wpływu z podatków
8 412 291 zł
0,14% wydatków

Pozostałe

0,00% wpływu z podatków
100 658 zł
0,00% wydatków

Działalność usługowa

0,65% wpływu z podatków
38 954 002 zł
0,65% wydatków

Teatry

0,68% wpływu z podatków
40 674 288 zł
0,68% wydatków

Ochrona zabytków

0,43% wpływu z podatków
25 733 924 zł
0,43% wydatków

Muzea i centra kultury

1,08% wpływu z podatków
65 171 425 zł
1,08% wydatków

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

0,17% wpływu z podatków
10 084 700 zł
0,17% wydatków

Biblioteki

0,39% wpływu z podatków
23 708 500 zł
0,39% wydatków

Miejskie ośrodki kultury

0,67% wpływu z podatków
40 155 871 zł
0,67% wydatków

Pozostałe instytucje kultury

0,64% wpływu z podatków
38 272 475 zł
0,64% wydatków

Pozostałe

0,60% wpływu z podatków
36 208 612 zł
0,60% wydatków

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4,65% wpływu z podatków
280 009 795 zł
4,65% wydatków

Obsługa długu publicznego

2,16% wpływu z podatków
130 081 921 zł
2,16% wydatków

Rezerwy ogólne i celowe

0,68% wpływu z podatków
40 834 952 zł
0,68% wydatków

Pozostałe

1,54% wpływu z podatków
92 383 724 zł
1,54% wydatków

Rozliczenia finansowe

4,38% wpływu z podatków
263 300 597 zł
4,38% wydatków

Straż pożarna

0,85% wpływu z podatków
51 000 280 zł
0,85% wydatków

Straż miejska

0,87% wpływu z podatków
52 376 068 zł
0,87% wydatków

Dofinansowanie działań policji

0,02% wpływu z podatków
964 000 zł
0,02% wydatków

Pozostałe

0,09% wpływu z podatków
5 164 150 zł
0,09% wydatków

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1,82% wpływu z podatków
109 504 498 zł
1,82% wydatków

Obrona narodowa

0,00% wpływu z podatków
22 500 zł
0,00% wydatków

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0,32% wpływu z podatków
19 005 271 zł
0,32% wydatków

Obiekty sportowe

1,94% wpływu z podatków
116 548 383 zł
1,94% wydatków

Pozostałe

0,25% wpływu z podatków
14 942 841 zł
0,25% wydatków

Kultura fizyczna

2,50% wpływu z podatków
150 496 495 zł
2,50% wydatków

Ogrody zoologiczne

0,21% wpływu z podatków
12 887 222 zł
0,21% wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

0,00% wpływu z podatków
98 627 zł
0,00% wydatków

Leśnictwo

0,03% wpływu z podatków
2 028 200 zł
0,03% wydatków

Wymiar sprawiedliwości

0,03% wpływu z podatków
2 056 000 zł
0,03% wydatków

Jednostki samorządowe

5,13% wpływu z podatków
308 805 575 zł
5,13% wydatków

Promocja miasta

0,28% wpływu z podatków
16 712 737 zł
0,28% wydatków

Kwalifikacja wojskowa

0,00% wpływu z podatków
155 000 zł
0,00% wydatków

Pozostałe

1,15% wpływu z podatków
69 344 284 zł
1,15% wydatków

Administracja publiczna

6,57% wpływu z podatków
395 017 596 zł
6,57% wydatków

Naczelne organy władzy państwowej

0,00% wpływu z podatków
133 510 zł
0,00% wydatków

Inwestycje

×

Aktualności