Dodatek aktywizacyjny za samodzielne znalezienie pracy

3 min czytania
Dodatek aktywizacyjny za samodzielne znalezienie pracy

Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez urząd pracy. Przysługuje bezrobotnym osobom, które mają prawo do otrzymywania zasiłku. Jednakże aby otrzymać taki dodatek, trzeba spełnić określone warunki. Ile trzeba być bezrobotnym żeby dostać dodatek aktywizacyjny? O czym warto wiedzieć? Jaki wniosek złożyć do urzędu pracy? Ile wynosi dodatek aktywizacyjne?

Dodatek aktywizacyjny

Czym jest to pojęcie? Najprościej rzecz ujmując, jest to dodatek z urzędu pracy za znalezienie pracy. Ze świadczenia korzystają osoby bezrobotne z prawem do zasiłku. Konieczne jest samodzielne podjęcie pracy lub podjęcia zatrudnienia za pośrednictwem urzędu pracy. Dzięki temu można liczyć na motywację do poszerzania horyzontów na rynku pracy.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny? Trzeba wiedzieć, że to świadczenie jest przyznawane w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli dojdzie do zatrudnienia z własnej inicjatywy, dodatek jest wypłacany przez połowę okresu, w którym przysługiwałby nam jeszcze zasiłek. To pozwala nam określić, jak długo dodatek aktywizacyjny będzie nam przysługiwał.

Dla kogo dodatek aktywizacyjny?

Dodatek za znalezienie pracy przez bezrobotnego bez prawa do zasiłku z pewnością interesuje spore grono osób. W tej sytuacji nie można wnioskować o uzyskanie świadczenia. Aby uzyskać prawo do zasiłku, musimy spełnić kilka zasad. Zasiłek jest przyznawany osobom, które straciły zatrudnienie, zarejestrowały się w PUP i przedstawiły dokumentację, że przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy wykonywały pracę i uzyskiwały z tego tytułu przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

Kto może skorzystać z dodatku aktywizacyjnego? Faktem jest, że dodatek aktywizacyjny przysługuje tym osobom z prawem do zasiłku, które:

  • Podjęły pracę z własnej inicjatywy
  • Podjęły pracę w wyniku skierowania w przez urząd w niepełnym wymiarze godzin i otrzymywać będą niższe wynagrodzenie niż minimalne

Co ciekawe, świadczenie nie jest przeznaczone dla osób, które podjęły zatrudnienie wskutek skierowania przez urząd pracy do prac interwencyjnych lub robót publicznych. O dodatek nie mogą się starać także osoby przebywające na bezpłatnym urlopie.

Wniosek o dodatek aktywizacyjny

Z pewnością zasiłek aktywizacyjny jest szansą na uzyskanie dodatkowej gotówki. Jak można uzyskać to świadczenie. Musimy złożyć w urzędzie pracy odpowiedni wniosek. We wniosku wskazujemy cenne informacje, takie jak: swoje dane, dane pracodawcy, data rozpoczęcia pracy, wysokość wynagrodzenia, umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy, deklaracja o zobowiązaniu się do informowania instytucji o stanie swojego zatrudnienia.

Co jeszcze jest istotne? We wniosku trzeba także wpisać to, czy znaleźliśmy zatrudnienie samodzielnie, czy też z pomocą urzędu pracy.

Jak widzimy, dodatek aktywizacyjny to propozycja skierowana dla określonych osób. Urzędy pracy na każdym kroku służą wsparciem dla bezrobotnych. Po zarejestrowaniu się w tym miejscu, warto dokładnie dowiedzieć się, jakie prawa i świadczenia nam przysługują.