Jak dostać i komu przysługuje mieszkanie socjalne?

4 min czytania
Jak dostać i komu przysługuje mieszkanie socjalne?

Ubiegasz się o mieszkanie socjalne, a chciałbyś dowiedzieć się, jak wygląda procedura jego otrzymania? Dziś wyjaśnimy, komu przysługuje lokal socjalny, a także co jest potrzebne do załatwienia niezbędnych formalności? Pamiętaj, że spełnienie określonych warunków nie musi być równoznaczne z pozytywną decyzją urzędu, co może wynikać z powodu braku dostatecznej liczby mieszkań w Twojej miejscowości, wystąpienia klęski żywiołowej bądź opóźnionych inwestycji lokalnej administracji.

Co to jest mieszkanie socjalne?

Mieszkanie socjalne to lokal o charakterze urzędowym, gdyż jego przyznanie odbywa się na podstawie ważnej decyzji przedstawiciela gminy, która zazwyczaj jest właścicielem tej kategorii nieruchomości. Lokale te przede wszystkim przysługują osobom, które – na skutek prawomocnej decyzji sądu – otrzymały eksmisję, a ich obecne posiadłości trafiły do komorniczej licytacji. Tacy lokatorzy z reguły nie mogą pozwolić sobie na wynajem bądź zakup mieszkania na własność, czego dowodem może być naturalna katastrofa, poważna choroba lub trudna sytuacja finansowa.

Nie bez znaczenie jest również okres jego przysługiwania, który ma wymiar tymczasowy, a w związku z tym, determinuje lokatora do podjęcia jak najszybszych czynności do uzyskania niezależności w zakresie utrzymania. Szczegółowe warunki otrzymania mieszkania socjalnego ustalane są przez lokalny urząd jednostki samorządu terytorialnego, któremu podlega wnioskodawca.

Jak dostać mieszkanie socjalne?

Aby móc otrzymać prawo do użytkowania socjalnego lokalu mieszkalnego, musisz spełnić kilka koniecznych warunków. Podstawową kwestią jest brak posiadania jakiegokolwiek nieruchomości, co w praktyce oznacza legitymowanie statusem osoby bezdomnej. Pamiętaj, że zgodnie z literą polskiego prawa, możesz z łatwością zabezpieczyć się przed procesem „wylądowania na bruku”, co wymaga jednak potwierdzenia niezdolności do gospodarowania lokalem na własną rękę.

Jeśli Twój stały dochód nie zapewnia możliwości użytkowania dowolnego typu lokalu lub bieżący status zatrudnienia nie gwarantuje stabilnego pokrywania kosztów utrzymania, mieszkanie socjalne może okazać się właściwym wyborem.

Jakie dochody są potrzebne do uzyskania mieszkania socjalnego?

Przyznanie mieszkania socjalnego nie odbywa się przy udziale dewelopera ani w wyniku dokonania zakupu na własność. A zatem, jak długo można mieszkać w mieszkaniu socjalnym? Nie zapominaj, że tego typu lokal to jedynie awaryjna forma zakwaterowania na określony czas, zazwyczaj w wymiarze od trzech do pięciu lat.

Komu więc przysługuje mieszkanie socjalne? Rozwiązanie to najczęściej rozpatrują osoby o najniższym dochodzie, a głównym wyznacznikiem do jego przyznania jest kryterium dochodowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, obowiązujące w gminie stałego zamieszkania wnioskodawcy. Może to być równowartość najniższej emerytury w kraju, minimalne miesięczne wynagrodzenie na terenie głównej jednostki lokalnej władzy (np. miasta, wsi) bądź inna unikalna skala rejestrowania dochodu.

Jak starać się o mieszkanie socjalne w gminie?

Jeśli interesuje Cię pozyskanie prawa do czasowego wynajmu mieszkania o charakterze socjalnym, złóż prawidłowo wypełniony wniosek do urzędu na terenie Twojej gminy. W jego podstawowej treści powinny znaleźć się nie tylko aktualne dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania), ale również wszystkie dostępne źródła dochodu wraz z wysokością świadczenia. Co istotne, taka urzędowa dokumentacja dotyczy nie tylko wnioskodawcy, ale również wszystkich osób, przebywających w obrębie wskazanego gospodarstwa domowego. Dodatkowo, w przypadku istnienia niepełnosprawności, koniecznie dostarcz ważny opis obecnego stanu zdrowia wraz z dowodem na potwierdzenie podanych przez Ciebie informacji.

Ile się czeka na mieszkanie socjalne?

Czas oczekiwania na otrzymanie socjalnego lokalu zamieszkania zależy od warunków, panujących w określonej gminie. Istotny wpływ na termin jego przyznania ma w dużej mierze zapotrzebowanie na tego rodzaju mieszkania, ich aktualna dostępność czy sytuacja finansowa samorządu. Średni okres realizacji takich wniosków w Polsce wynosi trzy lata.