Najem instytucjonalny – co to jest?

3 min czytania
Najem instytucjonalny - co to jest?

Najem instytucjonalne jest alternatywą dla klasycznej umowy najmu nieruchomości. Jest on przeznaczony dla osób, które prowadzą firmę z zakresie wynajmu lokali różnego rodzaju. Co ciekawe, takie rozwiązanie ma szerokie grono zwolenników. Plusem jest to, że skutecznie zabezpiecza interesy właściciela. Najem instytucjonalny – co to jest? Co warto wiedzieć w tej kwestii?

Wynajem instytucjonalny – jak wygląda?

Najem instytucjonalny a okazjonalny to aspekt, który interesuje wiele osób. Na samym początku warto dowiedzieć się, czym dokładnie jest taka forma najmu. Jeśli chodzi o najem instytucjonalny ustawa wprowadzona została w tym zakresie 20 lipca 2017 roku. Definicję z kolei znajdziemy w Ustawie o ochronie praw lokatorów. Przepisy wskazują, że jest to umowa najmy lokalu w mieszkaniowych celach, zawarta przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz jednocześnie prowadzącą firmę, zajmującą się wynajmem lokali. Jak widać, najem instytucjonalny jest przeznaczony jedynie dla osób prowadzących firmę, która działa na rynku wynajmu nieruchomości.

Dla kogo najem instytucjonalny?

Wiemy już czym, jest najem instytucjonalny. Kto z niego skorzysta? Umowa jest korzystna dla przedsiębiorców zajmujących się wynajmem nieruchomości oraz mających zakupiony dom, firmę lub mieszkanie. Atutem jest to, że taka umowa zabezpiecza interesy przedsiębiorców znacznie bardziej, niż inne rozwiązania. Pamiętajmy o tym, że umowa instytucjonalna pozwala właścicielowi skorzystać z procedury uproszczonej w przypadku eksmisji lokatora łamiącego warunki użytkowania nieruchomości. Gdy taka osoba nie płaci czynszu lub nie chce opróżnić wnętrza po wygaśnięciu umowy, możemy postawić na uproszczoną eksmisję.

Umowa instytucjonalna

Umowa najmu instytucjonalnego sporządzana jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na oznaczony czas. Trzeba wiedzieć, że przepisy prawne nie określają czasu trwania umowy. Może być zatem zawarta nawet na dłużej niż dziesięć lat. Co znajduje się w takiej umowie? Najważniejsze zapisy to:

  • Dane obu stron umowy
  • Czas trwania umowy
  • Opis nieruchomości
  • Warunki finansowe i tryb egzekucji
  • Sposób wykorzystanie nieruchomości
  • Oświadczenie właściciela o posiadania tytułu prawnego do lokalu
  • Wysokość kaucji

Warto zauważyć, że do umowy dołączyć należy oświadczenie najemcy, przyjmujące postać aktu notarialnego. W tym dokumencie oświadcza, że w razie wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy, podda się eksmisji i opróżni lokal. Poza tym, wskazuje także, że w takiej sytuacji nie może skorzystać z prawa do lokalu socjalnego lub tymczasowego. Najem instytucjonalny wygasa wtedy, gdy minie termin wskazany w umowie. Ponadto, właściciel może wypowiedzieć umowę, przykładowo z powody złamania warunków korzystania z lokalu.

Umowa tego typu daje podobne skutki prawne, co najem okazjonalny. Różnicą jest jednak to, że w pierwszym przypadku wynajmującym może być jedynie osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, prowadząca działalność dotyczącą wynajmowania lokali.