Notariusz – kto to jest i czym się zajmuje?

3 min czytania
Notariusz - kto to jest i czym się zajmuje?

Notariusz jest osobą, którą mianuje sam Minister Sprawiedliwości. Z technicznego punktu widzenia jest to osoba o wykształceniu prawniczym. Do głównych zadań notariusza należy sporządzanie różnego rodzaju aktów prawnych, ale nie tylko. Dokonując poszczególnych czynności, notariusz działa na podobnej zasadzie, co sądy, a w mniejszym stopniu jak prawnicy czy adwokaci, którzy oferują klientom swoje usługi. Za pewne każdy z nas przynajmniej raz w życiu miał lub też będzie mieć okazję udania się do notariusza. Kim jest ten specjalista?

Działalność notariusza jest regulowana prawnie – działa on na podstawie Prawa o notariacie. Za wszelkie dokonywane czynności, do których został powołany notariusz pobiera stosowną opłatę. Z samej ustawy można między innymi wynieść wiedzę o tym, że notariusz jest osobą zaufania publicznego. Z zasady jest to więc funkcjonariusz państwowy, który jest bezstronny. W praktyce, bardzo wiele czynności prawnych musi zostać potwierdzonych u notariusza, a ten poświadcza o tym w formie aktu prawnego.

Co można załatwić u notariusza?

Tym, co można załatwić u notariusza zazwyczaj interesujemy się w momencie, kiedy faktycznie potrzebujemy sfinalizować jakąś konkretną sprawę. W praktyce, wcale nie tak trudno jest znaleźć odpowiedniego notariusza blisko swojego miejsca zamieszkania. To, czym zajmuje się notariusz to przede wszystkim:

  • Sporządzanie różnego rodzaju aktów notarialnych, mogą one dotyczyć szeregu różnych spraw, np. tych związanych z dziedziczeniem, ale też mogą to być różnego rodzaju umowy, takie jak umowa kupna- sprzedaży.
  • Sporządzanie poświadczeń, np. zgodności kopii danego dokumentu z jego oryginałem, ale też czeków czy też weksli.
  • Spisywanie protokołów, np. tych związanych ze zgromadzeniami spółek.
  • Składanie wniosków związanych z księgami wieczystymi.
  • Sporządzanie wyciągów dokumentów, odpisów oraz wypisów.

W praktyce więc, do notariusza będziemy musieli się udać w momencie, kiedy będziemy chcieli przenieść na kogoś własność. Będziemy też musieli odwiedzić go w momencie spisywania testamentu, a także w sytuacji, kiedy będziemy chcieli wystawić komuś pełnomocnictwo.

Obowiązki notariusza – w jaki sposób wyceniana jest jego praca?

Wiedząc już, co robi notariusz można się zastanawiać, jaką opłatę nalicza za poszczególne czynności. Tak naprawdę, każda czynność ma inną cenę, a więc dla przejrzystości działań każdy notariusz powinien mieć określony cennik usług. To gwarantuje także transparentność prowadzonych działań, a warto przypomnieć, że notariusz jest osobą zaufania publicznego. Powinniśmy także wiedzieć o tym, że ustalone zostały maksymalne opłaty, jakie mogą być naliczane przez notariuszy, a więc ten podczas ustalania cennika nie może ich przebić. Kwota taksy notarialnej jest też zależna od wartości przedmiotu, którego dotyczy przeprowadzana czynność. W praktyce, zarobki notariusza mogą się wahać od kwoty kilku tysięcy złotych miesięcznie do kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu. Notariuszem może zostać osoba, która ukończyła 26 lat i która ma za sobą studia prawnicze, a także która jest obywatelem naszego kraju. Konieczne jest też odbycie aplikacji notarialnej, a także zdanie egzaminu notarialnego.