Przejście na stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego – czy warto i kiedy się opłaca?

5 min czytania
Przejście na stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego

Mimo, że rosnącą inflację odczuwa każdy Polak, jednak to dla kredytobiorców jest ona często szczególnie dotkliwa. Dzieje się tak, gdyż wiele banków skłania się do udzielania kredytów ze zmienną stopą procentową, która jest bezpośrednio powiązana ze stopą referencyjną NBP. W praktyce oznacza to, że fluktuacje inflacyjne i idące za nimi zwiększanie stopy referencyjnej zmieniają konieczne do spłacenia raty. Rozwiązaniem na to może być stała stopa procentowa. Czym jest i kiedy należy się nią zainteresować? Warto się temu przyjrzeć.

Stała oprocentowanie kredytu – czym jest?

Stałe oprocentowanie, zwane inaczej stałą stopą procentową, jest niczym innym, jak czasowym zniesieniem konsekwencji wahań stawki referencyjnej, którą zwykle jest WIBOR 3M lub 6M. W typowym kredycie ze zmienną stopą procentową stawka ta aktualizowana jest co ćwierć lub pół roku, czego efektem stają się znaczne zmiany w comiesięcznych ratach kredytu. Jak się można domyślić – ma to swoje wady, jak i zalety.

Korzyściami stałego oprocentowania jest znacznie mniejsze wahanie kwoty raty kredytu, co w niespokojnych czasach jest wyjątkowo ważne. Niestety, opcja ta też ma swoje wady – w przypadku spadku inflacji klient może ponieść straty, płacąc raty wyższe, niż przy częstych aktualizacjach stawki referencyjnej.

Czy można przejść na stałą stopę procentową?

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego na stałe wydaje się bardzo kuszącą opcją. Czy jest jednak możliwa?

Przejście na stałe oprocentowanie jest możliwe, choć nie zawsze proponowane przez banki. Wiąże się to z możliwością strat z ich punktu widzenia. Należy jednak pamiętać, że, nawiązując do dokumentacji Komisji Nadzoru Finansowego, muszą one udzielić takiej opcji każdemu, kto tego pragnie. Co więcej, zazwyczaj nie łączy się to z żadnymi dodatkowymi opłatami – jedyne zmiany finansowe będą dotyczyły samych kwot spłat ratalnych.

Tak więc – czy można zmienić oprocentowanie kredytu ze zmiennego na stałe? Tak, ale należy pamiętać, że jest to opcja temporalna – przejście na stałą stopę procentową nie trwa wiecznie. Zazwyczaj limitem jest 5 lat, jednak jest to zależne od polityki danego banku. Czasem okres ten przedłuża się nawet do dekady.

Przejście na stałe oprocentowanie – czy warto?

Zamrożenie oprocentowanie kredytu na 5 lat może wydawać się wyjątkowo korzystną opcją, jednak czy pokrywa się to z rzeczywistością? Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego ma swoje wady i zalety. Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Czy warto zmienić oprocentowanie kredytu ze zmiennego na stałe?

  • Należy poznać sytuacją finansową w kraju – stała stopa procentowa może pozwolić na dobre, regularne i równe raty, które pozwolą na zaplanowanie budżetu domowego. Niestety, mogą się też równać ze zbyt wysokimi kosztami, co stałoby się, gdyby inflacja zaczęła się cofać. Właśnie dlatego konieczne jest dokładne poznanie rynku finansowego, aby dokonać świadomego wyboru, po którym można spodziewać się z dużym prawdopodobieństwa korzyści. Niestety, jest to zawsze związane z pewną dozą hazardu.
  • Kluczem jest oferta banku – jak się okazuje, oferty te różnić się mogą nawet o kilka punktów procentowych, co oznacza znaczne różnice w ratach i komforcie finansowym. Im więcej wiedzy, tym korzystniejszy wybór. W niektórych bankach będzie to opłacalne – w innych niekoniecznie.

Tak więc – czy warto przejść na stałe oprocentowanie? Czasem tak, a czasem nie – kluczem jest poznanie, w której sytuacji zostaliśmy postawieni.

A co z powrotem na zmienną stopę?

Jak już zostało wspomniane, banki raczej niechętnie oferują stałe stopy procentowe kredytów hipotecznych. Jak się można domyślić, kiedy już klient zdecyduje się na przejście, powrót może być skomplikowany. W takim razie – czy opłaca się przejść na stałe oprocentowanie?

Decyzja leży w rękach klienta. Warto jednak pamiętać, że powrót do zmiennego oprocentowania jest zazwyczaj niemożliwy przed upływem ustalonego okresu stopy stałej, która zwykle trwa 5 lat.

Co po okresie stałej stopy procentowej?

Wiele osób zadaje sobie pytanie – co staje się z kredytem i jego ratami po 5 latach stałego oprocentowania? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Koniec tego okresu oznacza powrót do zmiennej opcji oprocentowania i aktualnej po tym czasie stawki referencyjnej WIBOR 3M lub 6M. Comiesięczna rata może w takim przypadku ulec zmniejszeniu, jak i zwiększeniu, zależnie od aktualnego stanu finansowego państwa.

Wszystko to pokazuje, że stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego jest opcją ciekawą, jednak obarczoną ryzykiem. Warto ją dokładnie przemyśleć, gdyż powrót będzie możliwy dopiero po minimum pięcioletnim okresie.