Ile zarabia strażak w Państwowej Straży Pożarnej?

3 min czytania
Ile zarabia strażak w Państwowej Straży Pożarnej?

Służba w Państwowej Straży Pożarnej związana jest z koniecznością wykonywania zróżnicowanych obowiązków. Nie jest to jedynie udział w akcjach gaśniczych, związanych z gaszeniem pożarów. Zarobki w Państwowej Straży Pożarnej są zależne od wielu czynników, między innymi od stażu pracy oraz specyfiki jej w konkretnym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że strażak w PSP może zarabiać różne kwoty w poszczególnych miesiącach. 

Zarobki w Straży Pożarnej – co się na nie składa?

Zarobki strażaka kształtowane są przez czynniki, związane ze stopniem zawodowym, stażem pracy oraz specyfiką działań, podejmowanych w poszczególnych miesiącach. Na to, ile zarabia strażak składa się przede wszystkim ilość przepracowanych lat w PSP oraz poziom ryzyka zawodowego, dokonywanego podczas pracy. Zarobki strażaka wzrastają wraz z uzyskaniem wyższego stopnia zawodowego. Po służbie przygotowawczej oraz ukończeniu szkoły, pozytywnym zdaniu egzaminów strażacy zarabiają najmniej, po dwóch latach pracy ich zasadnicza pensja rośnie już o 2%.

Ile zarabiają strażacy? Uśredniona wartość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia strażaka obejmuje podstawę, która w wartości uśrednionej klasyfikowana jest obecnie na kwotę około 3000 zł netto. W praktyce znaczy to, że część strażaków zarabia mniej, a część więcej. Wysokość podstawy powiększona zostaje o dodatek motywacyjny, służbowy, dodatek za stopień oraz szczegółowe dodatki, rozliczane w następstwie szczególnych sytuacji. Zarobki w PSP zależne są od wielu czynników, choć podstawa jest z góry ustalona i wzrasta wraz z upływem czasu zatrudnienia.

Dodatkowe przywileje, wpływające na wysokość pensji strażaka

Strażakom, pracującym w PSP przysługują zróżnicowane doposażenia, które poniekąd mogą stanowić wartość, doliczaną do regularnego dochodu. Strażacy otrzymują nagrody jubileuszowe, inne nagrody, zapomogi, zasiłek na zagospodarowanie, rekompensatę finansową za wykonywanie pracy, wykraczającej poza pełnienie obowiązków służbowych, rekompensatę za przedłużony czas pracy, podróże oraz przeniesienia służbowe. Na wysokość wynagrodzenia strażaka wpływają ponadto świadczenia, związane ze zwolnieniem ze służby oraz świadczenia pogrzebowe, przysługujące strażakowi w przypadku śmierci kogoś z rodziny lub rodzinie strażaka w przypadku jego śmierci.

Emerytury strażaków w praktyce

Po dwudziestu pięciu latach pracy strażaka przysługuje świadczenie emerytalne w wysokości 60% podstawy swojego zasadniczego wynagrodzenia, powiększanego systematycznie o każdy kolejny, przepracowany rok. Emerytura strażaka po piętnastu latach pracy wynosi równowartość 40% wynagrodzenia i również podlega zwiększeniu o ponad 2% z każdym rokiem, przepracowanym w PSP. Zarobki strażaków w Państwowej Straży Pożarnej zależne są od wielu czynników, a ich podstawa jest mocno zróżnicowana. W zależności od wielu elementów mogą być zróżnicowane na tyle, że niektórzy strażacy zarabiają poniżej 3000 zł netto, inni natomiast w granicach 6000 zł netto. Zarówno wynagrodzenie za pracę strażaka jak i jego emerytura mają związek z ilością akcji ratunkowych oraz stopniem ryzyka, podejmowanym podczas ich realizacji. Strażak w PSP zarabia niezależnie od ilości akcji ratunkowych i gaśniczych w przeciwieństwie do strażaka w OSP, który otrzymuje ekwiwalent godzinowy za udział w akcjach.